De belangrijkste kenmerken van de SCHWEGLER nestkasten

1. Ophanging, controle en schoonmaken kunnen zonder problemen en eenvoudig worden uitgevoerd. Alleen in de praktijk beproefde producten garanderen het jarenlange, steeds terugkerende bezettingssucces! 

2. Gepatenteerde boomophangingen die ingroeien van de ophanging in de boomstam verhinderen. Voor bossen goedgekeurd en aanbevolen. 

3. Moeder natuur is het voorbeeld voor onze nestkasten; de binnenafmetin- gen zijn bijv. afgestemd op holen die zijn gemaakt door spechten of zijn ontstaan door verrotting. Maar ook rotsholen of spleetverblijven kunnen een voorbeeld zijn. Er wordt bovendien niet alleen gelet op de afmetingen en vormgeving, maar ook oppervlaktestructuur en kwaliteit worden aange- past aan de behoeften van de desbetreffende diersoort. 

5. Broedruimte-afmetingen, diameters van de invliegopeningen en alle afmetingen van elk afzonderlijk nestkastmodel werden afgestemd op de behoeften en gedragingen van de dieren. Zoals wetenschappelijke proe- ven door een groot aantal vogelbeschermingswachten en natuurbescher- mingsorganisaties in binnen- en buitenland regelmatig aantonen, worden o.a. de grootste koloniedichtheden bij verschillende vogelsoorten (broed- paar per hectare) bereikt met SCHWEGLER nestkasten van houtbeton. 

4. Door de onbetwist zeer lange houdbaarheid, gewoonlijk ten minste 20 tot 25 jaar, en de hoge acceptatiegraad zijn SCHWEGLER nestkasten sinds tientallen jaren in de praktijk zeer succesvol. Een bijzonder pluspunt is de aanmerkelijk grotere duurzaamheid en weersongevoeligheid ten opzichte van hout en de hogere sterkte verhindert schade door spechten in verregaande mate. Door de vloeiende vormgeving is een veel betere aanpassing van de nesthulpmiddelen aan de behoeften van de bewoners gewaarborgd. 

5. Een andere doorslaggevende factor is de bouwtechnisch uiterst pro- bleemloze hantering en toepassing. Ingemetseld of bevestigd op de gevel, onze producten geven u de zekerheid van de grootste duurzaamheid en bestendigheid tegen verwering. Sinds intussen meer dan 50 jaar produce- ren en verkopen wij nesthulpmiddelen voor aan- en inbouw in gebouwen, pro teer van deze unieke schat aan ervaring! 

6. SCHWEGLER nestkasten worden in samenwerking met de nationale vogelbeschermingswachten, Europese natuurbeschermings-verenigingen, bosbouwkundigen en ornithologen op grond van jarenlange ervaring en kennis ontwikkeld. Het daarvoor gebruikte speciale SCHWEGLER houtbe- tonmateriaal is een natuurproduct dat uit ca. 75% hout en klimaatregule- rende additieven, bijv. klei, leem enz. bestaat. 

Het isoleert zodoende uitstekend tegen temperatuurschommelingen en is uiterst ademend. Zo wordt het ontstaan van condens verhinderd, zoals bijvoorbeeld bij kunststof, steen, hardschuim of betonnen nestkasten zeer vaak te zien is. 

7. Onze producten zijn of cieel gekeurd, aanbevolen en erkend, o.a. door de Nederlandse vogelbeschermingsvereniging, Gierzwaluwbescherming Nederland, KNNV Vereniging voor Veldbiologie, IVN,  ‘Biologischer Bundesanstalt’, de ‘NABU’ in Duitsland, de ‘LBV’ in Beieren, de ‘BUND’ in Duitsland, de Duitse dierenbescherming, de ‘Verein Jordsand’, de natuurbeschermingsvereniging in Oostenrijk, de Franse vogelbeschermingvereniging, de Zwitserse vogelwacht, de Italiaanse vogelbeschermingsvereniging, de ‘SEO’ in Spanje, de ‘NABS’ in Noord- Amerika en vele vele andere verenigingen.