Onze hoogwaardige nesthulpmiddelen van SCHWEGLER houtbeton zijn soortspeci ek, ademend, bestand tegen weersinvloeden en andere invloeden van buitenaf, zoals rotting of spechtaanvallen. Het grote succes met zeer hoge bezettingspercentages is sinds tientallen jaren wetenschappelijk aangetoond, o.a. door talloze aanbevelingen van internationaal toonaangevende natuurbeschermingsverenigingen, staatsinstellingen, het algemeen nut beogende organisaties en enthousiaste klanten. 

De nesthulpmiddelen verrichten jarenlang betrouwbaar hun dienst, maar verbruiken tevens bij de productie ervan weinig hulpbronnen. Na hun levensduur is de milieubelasting zeer minimaal en zal ook zonder speciale afvoer op lange termijn geen vreemd voorwerp in de natuur vormen. 

Zo letten wij vooral bij de productie en bij de inkoop van de materialen op een gezonde ecobalans: Wij gebruiken in het algemeen inheems hout (evt. bij plaatproducten doorgaans met duurzaamheidscerti caat) en wij letten op korte leverings- en distributiewegen voor een gering energieverbruik. Mocht een onderdeel bij onze nestkasten toch eens stukgaan, dan bieden wij ook na tientallen jaren nog vervangende onderdelen aan. 

Onze hout- en houtbetonproducten worden uitsluitend in onze fabriek in Duitsland geproduceerd. Voor zover mogelijk kopen wij basismaterialen
uit Duitse of Europese productie, om ook hier te voldoen aan onze verantwoordelijkheid. Onze producten verpakken wij met gebruik van zo min mogelijk kunststoffen en wij hergebruiken ook aanwezige omverpakkingen (bijv. karton). Een bestelling per pakketdienst wordt door ons CO2-neutraal verstuurd, bij de verzending op pallets optimaliseren wij de verpakking bijv. met voorbereide vullingen van papier en karton. 

Dit alles is bij ons geen idee dat op een marketingafdeling werd geboren, maar sinds de oprichting van ons bedrijf een belangrijk onderdeel van de bedrijfs loso e. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op dit gebied heel serieus en proberen ook hier te voldoen aan onze hoge eisen, vooral door het consequent naleven van sociale normen en milieubeschermingsnormen. Natuurbescherming is niet alleen beperkt tot het aanbrengen van een nesthulpmiddel. Productie, begeleiding, herstel en afvoer zijn eveneens belangrijke aspecten. 

Het doel van onze inspanningen is eenvoudig en toch zeer ambitieus: Wij geven in het wild levende dieren de mogelijkheid om niet alleen nu maar ook in de toekomst te overleven in onze moderne, veranderende wereld en bieden komende generaties de kans dit te behouden en willen ons enthousiasme gewoon doorgeven.