Tuin- en bosbeheer dat verenigbaar is met de natuur, is zonder nesthulp- middelen niet meer mogelijk. Wist u dat één enkel mezenpaar met nako- melingen per jaar ongeveer 70.000 rupsen en 20 miljoen insecten, zogenoemd ‘ongedierte’, verdelgt? De cijfers spreken voor zich! 

In onze huidige tijd zijn op heel klein restvlakken, zogenoemde natuur- gebieden, na alle landschapsvormen onderhevig aan menselijk gebruik.

Cultuurlandschappen, dus door mensenhand geschapen leefruimten, zijn bij- voorbeeld graslanden met fruitbomen, omheinde stukken weiland enz. Om deze leefruimtediversiteit te behouden, is vooral een verdraagzaam beheer nodig, o.a. zonder de schadelijke en dure giffen. SCHWEGLER nestkasten zijn ook een bewezen mogelijkheid om in het bosbeheer bijv. op te treden tegen de plakker, eikenbladroller en in de fruitboomgaarden o.a. tegen de fruitmot of in de privétuin tegen bladluizen. Laten we gebruik maken van deze mogelijkheden uit de natuur – voor de natuur! Moderne bescherming van fauna en ora is heel belangrijk! Natuurbescherming in het klein is meer dan ooit nodig!