Gierzwaluw ETICS-inbouwkast 1A

69,45 Incl BTW

Om vogels en vleermuizen direct aan woningen, huizen en bruggen te laten vestigen, produceert ons bedrijf sindstientallen jaren nest- en inbouwstenen. Deze worden nagenoeg van hetzelfde materiaal vervaardigd als onze beproefdenestkasten van SCHWEGLER houtbeton. Het binnenste van de neststenen lijkt op een natuurlijk spechthol.
Ze hebben daarom ook een ovale bodembak. De afmetingen van de neststenen komen overeen met die van gangbaremetselstenen, zoals deze tegenwoordig bij het bouwen van huizen worden gebruikt (behalve type 27). Bij deafmetingen werd rekening gehouden met een voeg van centimeter dik. Daardoor kunnen de neststenen in elkemuur worden ingevoegd zonder dat een metselsteen hoeft te worden stuk gehakt.
De nest- en inbouwsteen kan vlak met de gevel afsluiten, worden bepleisterd of met bakstenen worden bekleed,zodat alleen nog het desbetreffende vlieggatinzetstuk zichtbaar is. Nauwkeurige instructies worden meegeleverd.
Schoonmaken is door de controle-openingen gemakkelijk mogelijk!

Gierzwaluw ETICS-inbouwkast 1A
Ontwikkeld in samenwerking met de BUND Duitsland.De zeer lichte nestkast is uitstekend geschikt voor integratie in thermische buitengevelisolatiesystemen (ETICS) bijbuitenmuren van gebouwen. Door de uitstekende aanvliegring kan de kast zeer eenvoudig in het pleisterwerk wordengeïntegreerd, zodat na voltooiing alleen het invlieggat zichtbaar blijft. Dit maakt door zijn bijzondere structuureen veilig aanvliegen van de dieren mogelijk, ook bij gladde geveloppervlakken.Geschikt voor montage aan buitengevels van allerlei soorten gebouwen. De kast kan met vlieggat links en rechtsworden gemonteerd. Er werd bewust afgezien van een schoonmaakopening, omdat dit bij bezetting door gierzwaluwenniet absoluut noodzakelijk is.

Aanbrenging Onder (in buurt van) het dak vanaf 5 m hoogte en hoger aan van wind en regen afgekeerde zijde. Letbij montage op vrije aan- en afvliegmogelijkheden onder het vlieggat. De groepering van meerdere kasten wordtdoor het koloniegedrag van de gierzwaluw ten zeerste aangeraden.
Bewoners Gierzwaluw.
Buitenafmetingen B 34 x H 13,5 x D 15 cm (+ 1,7 cm voor invlieggatring).
Materiaal SCHWEGLER houtbeton.
Gewicht ca. 2,7 kg.

Artikelnummer: 2729 Categorieën: , ,

Extra informatie

Gewicht2 kg

VEILIG betalen met IDEAL

Goede service

Retourneren in 14 dagen

Garantie van 10 jaar*