Al meer dan 65 jaar is SCHWEGLER ‘het’ merk voor vogelbeschermings- en natuurbeschermingsproducten in Europa. 

Particuliere tuinbezitters, opdrachtgevers, fruittelers en natuurbeschermers maken dagelijks gebruik van onze producten, net zoals boswachterijen, bosbeheerders, bouwbedrijven, natuurbeschermingsorganisaties, universiteiten, agrarische instellingen en wetenschappelijke onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

De ervaringen die hierbij worden opgedaan, worden voortdurend in onze producten verwerkt en helpen bij het verder ontwikkelen van ons aanbod voor een optimaal bezettingssucces en bij het aanbieden van steeds meer verbeteringen en nieuwe oplossingen. Wij juichen het daarom uitdrukkelijk toe, wanneer u ons uw wensen en ervaringen meedeelt, zodat wij u en onze dierenwereld zo optimaal mogelijke producten kunnen aanbieden.

Naast de consequente materiaalkeuze met betrekking tot duurzaamheid en ecobalans zijn de grondgedachte van ons handelen en onze loso e van be- gin af aan altijd verbazingwekkend eenvoudig en toch echt rechtlijning: de allerbeste nestkasten en producten voor soortenbescherming te produceren en daarbij de natuur te respecteren. Dat wij deze claim al zolang niet uit het oog zijn verloren, is vooral in onze steeds sneller wordende wereld niet altijd eenvoudig.

Het feit dat SCHWEGLER al drie generaties in familiebezit is, staat garant voor continuïteit en geeft onze klanten de zekerheid dat wij met onze verscheidenheid aan producten een betrouwbare partner bij het praktische natuurbescherming werk zijn en blijven.

Bekijk met welke kasten Waveka in 1953 begon!