Ten gevolge van ons gesaneerde landschap vinden onze huis- en boerenzwaluwen geen geschikt bouwmateriaal voor het bouwen van hun nesten. Omdat de huisgevels en de binnenruimtes vaak veel te glad zijn en de kwaliteit van de leem, wanneer de zwaluwen deze eigenlijk nog vinden, zeer slecht is geworden, breken de nesten vroegtijdig af. Ten dele zelfs, wanneer zich jongen daarin bevinden. Op veel plaatsen zijn ook de trillingen door vrachtwagenverkeer schuld aan het vroegtijdig afbreken van de nesten. Om deze reden steken onze SCHWEGLER zwaluwnesten van SCHWEGLER houtbeton, met het gebruikelijke ca. 75% bestanddeel hout, met kop en schouders boven de natuurlijke nesten uit. De boeren- en huiszwaluwen kunnen met ons SCHWEGLER natuurbe- schermingsprogramma direct worden geholpen. Er zijn verschillende, compleet voltooide kunstnesten. Maak uw keuze aan de hand van de locatie. In grote gebieden zijn hele zwaluwbestanden aangewezen op kunstmatige broedhulpmiddelen. Zwaluwen zijn graag geziene geluks- brengers. Hun voeding bestaat uit vliegende insecten zoals zwermende bladluizen, (steek)muggen en vliegen. Ze jagen bij voorkeur in directe nabijheid van hun broedplek.

Voordelen van de SCHWEGLER zwaluwnesten:
» onbeperkt houdbaar 
» gemakkelijk schoon te maken en te controleren 
» vallen bij trillingen niet af 

bij terugkeer van de zwaluwen uit hun overwinteringsgebied in Afrika kunnen de nesten meteen worden bezet Bij alle zwaluwnesten worden ophanginstructies meegeleverd.

Ons assortiment Huiszwaluw en Boerenzwaluw kasten