Windstreek Het vlieggat moet ongeveer naar het zuidoosten zijn gericht. Op tegen de wind beschutte ophangplekken of in wijken is dit echter niet altijd dringend noodzakelijk. Let bij grotere vlieggatopeningen (bijv. vanaf 45 mm) op een beschutte positie. 

Schoonmaken Het schoonmaken, d.w.z. het volledig verwijderen van het oude nest, kan in tuinen en bossen vanaf midden september plaatsvinden. Krab alleen het oude nest weg. Het gebruik van een spray o.i.d. is gewoonlijk niet nodig. Als de kast extreem vervuild of met parasieten bezet was, wordt aangeraden de nestkast uit te spoelen met koud of warm water en evt. een biologisch afbreekbaar zeepsopje. 

Bevestiging SCHWEGLER nestkasten voor bevestiging aan stammen (meestal te herkennen aan hun bruine of zwarte kleur) worden met een speciaal voor bossen goedgekeurde aluminium spijker geleverd, die de boom niet schaadt, zoals bijv. koperen of stalen spijkers. Ook het zaagblad in de zagerij of de ketting van de motorzaag wordt niet beschadigd en zo wordt letsel vermeden. Door de gladde schacht en roestvrijheid kan de spijker
ook na jaren weer worden verwijderd en er ontstaat slechts een marginaal, plaatselijk litteken op de stam. De nestkasten kunnen zonder de spijker te verwijderen op elk moment worden opgehangen en weggehaald. Zwaardere nestkasten worden gewoonlijk geleverd met een geïntegreerd ophangblokje, waardoor een bevestiging met meerdere aluminium spijkers en het later ophangen en weghalen zonder verwijderen van de spijkers mogelijk is.

Bezetting door andere soorten Door de acute woningnood in onze uitgeruimde en beheerde landschappen kan het voorkomen dat nestkasten door heel andere soorten dan oorspronkelijk voorzien worden bezet, zoals bijv. hommels, wespen, verwilderde bijen, Hoornaar, relmuizen als bijv. zevenslaper of hazelmuis. Deze verdienen ook bescherming, dus laat deze ongehinderd in de nestkasten zitten. Hang in plaats daarvan extra voor deze dieren andere, evt. speciale SCHWEGLER nestkasten op.

Nieuwe nestkasten Deze dienen het beste in de herfst te worden opge- hangen, omdat deze in de winter voor de vogels dienst doen als nachtver- blijven. Deze bescherming tegen trek en kou is, nog sterker dan voeren, een belangrijke factor voor het overleven in strenge winters. 

Bekijk kijk ons uitgebreide assortiment nestkasten