Horzelkast

Horzelbescherming Horzels zijn sinds begin 1987 vanwege de algemene achteruitgang, maar ook vanwege hun 'nut' wettelijk beschermd. Intussen is aangetoond dat horzels alleen voor absolute zelfverdediging aanvallen, d.w.z. wanneer er direct op wordt gejaagd. De steek is niet gevaarlijker dan een bijensteek. In Europa leven slechts twee horzelsoorten. Deze behoren samen met de kleine wespensoorten tot de familie van de plooiwespen. Deze op hun beurt, zoals bijvoorbeeld ook de familie van de bijen, behoren tot de grote orde van vliesvleugeligen. De horzels voeden zichzelf weliswaar met nectar, fruit- en plantensappen, maar hun nakomelingen voeren zij met levend gevangen insecten en larven (dierlijk eiwit). Hiervoor vangen zij ook grote weerbare insecten en vervullen zo belangrijke regulerende taken in het soortenbestel van de natuur. Als dit interactiesysteem wordt verstoord, dan neemt de waarschijnlijkheid van een massale vermeerdering van voor de mens lastige insectensoorten, zoals bijv. de schorskever, toe. Wist u dat een sterk horzelvolk tot een halve kilo insecten (paardenvliegen, muggen, rupsen, wespen, enz.) per dag aan zijn jongen voert?

2 artikel(en)

per pagina

 • Hoornaarkast*

  De Hoornaarkast van ons beproefde SCHWEGLER houtbeton heeft ten opzichte van Hoornaarkast van hout grote voordelen:

  »» Betere vormgeving van de binnenruimte, waaraan de dieren bij hun acceptatie de voorkeur geven; acceptatievriendelijker.
  »» Door de grote weerbestendigheid is de houdbaarheid ten opzichte van hout aanzienlijk langer.
  »» Zeer gunstig microklimaat door het beproefde en duurzame SCHWEGLER houtbetonmateriaal. Houtbeton trekt in de loop der tijd niet krom, zodat het microklimaat in de kast niet wordt verstoord door trek. Daarbij kan eveneens geen licht binnenin de kast komen.
  »» Zeer goed geschikt voor zelfstandige vestiging en voor verplaatsingsacties.

  Aanbrenging De Hoornaarkast kan langs open plekken in het bos, bosranden, windworpvlakten, kale vlakten, parken enz. vooral aan loofbomen worden aangebracht. De ophangplek moet indien mogelijk niet te zeer opvallen, om eventuele storingen niet te provoceren. Het directe luchtruim, in- en afvlieggedeelte, op kasthoogte moet vrij van takken zijn. Als meerdere nestkasten worden aangebracht, dan moet de afstand tussen de nestkasten ten minste 100 meter bedragen, omdat anders regelrechte territoriumgevechten tussen de verschillende Hoornaarvolkeren worden uitgevochten.

  Ophanghoogte Ten minste 4 m.

  Schoonmaken Telkens vanaf april van het erop volgende jaar. Laat het oude nest gedurende de winter met rust, omdat daarin zeer graag 'nuttige insecten' overwinteren, zoals gaasvliegen, grote kortschildkevers enz.

  Bezetting Vanaf mei tot nazomer.

  Buitenafmetingen 25 x 28 x 60 cm.

  Nauwkeurige gebruiksdocumentatie wordt altijd meegeleverd.

  Gewicht ca. 14,5 kg.

  * Op dit product zit momenteel een langere levertijd. Vraag naar de mogelijkheden.

  Meer info
 • Hoornaarl-dvd

  „Wenn Hornissen umziehen – ein Film über die sachgerechte Umsiedlung von Hornissenvölkern“ (Als hoornaren verhuizen - een film over de juiste verplaatsing van hoornaarvolkeren)

  Een leerzame en informatieve film.

  Duur 40 min.

  Eventuele verplaatsingspogingen staan centraal in deze film. Bovendien wordt ingegaan op de biologie, ecologie en bedreiging van deze door uitsterven bedreigde diersoort. De film bij het boek „Schützt die Hornissen“ (bescherm de hoornaar).

  Meer info

2 artikel(en)

per pagina